Eiffage Polska Budownictwo S.A.

Komunikat

Informujemy, że w dniu 30 października 2023 r. zarządy spółek Eiffage Polska Budownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, Eiffage Polska Koleje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Eiffage Inwestycja Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Eiffage Projekt 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzgodniły plan połączenia spółek, którego treść dostępna jest poniżej.

plan połączenia

Przedmiot działalności

Główna spółka budowlana Grupy Eiffage w Polsce.

Zarząd:

Denis Mathern
Denis Mathern
Prezes Zarządu
Marek Kowalik
Marek Kowalik
Członek Zarządu
Dorota Dorożynska
Dorota Dorożynska
Członek Zarządu